niebo zakrzywiony

niebo ma ptaki na głowie
igła w oko puka
nietknięty
zakrzywiony