na schodach kosztuje

na schodach
skłonne
klapki
w drodze
rekin
onieśmiela
blankiet
kosztuje